23.08.2009 - Orientering

Avslutning på sesongens O-opplæring / trening

Opplysninger her.