11.07.2005 - Orientering

Fjelløp søndag 17. juli

Fjelløpet førstkommende søndag er flyttet fra Nerskogen til Hulsjøen i Meldal, og ny arrangør er Børsa IL ved Arnt Johan Skjetne.

Veien blir merket fra sentrum i Meldal (Kirka), og en følger da østsida av elva til veien tar av opp bakkene. Der blir det bomvei (Foss-Sæterveien) som følges ca. 13 km fram til parkering / samlingsplass.

Kartet er i målestokk 1:15 000 i svart / hvitt, og det benyttes EKT til tidtaking.
Start fra kl. 15.00