18.07.2008 - Orientering

Fjellorienteringen på Nerskogen er avlyst

Henny og Andreas Helbæk har funnet det mest hensiktsmessig å avlyse det planlagte treningsløpet lørdag 19. juli, da det så ut til å bli meget liten deltakelse grunnet ferietid og at mange løpere er bortreist.