06.06.2007 - Orientering

Gildesprinten 2007

Tirsdag 5. juni og onsdag 6. juni arrangerte OIF Gildesprint
under flotte forhold i Ulvåsen.

På årets arrangement deltok elever fra 5. til 7. klassetrinn ved Evjen skole og Orkanger barneskole.
Alle fikk T-skjorte fra Gilde, og tilbakemeldingene fra både lærerne og elevene var meget positive. De syntes dette var et fint tiltak, og OIF håper at dette arrangementet kan bidra til å øke rekrutteringen til o-sporten.

Bildet viser noen av deltakerne fra Evjen skole.
Gildesprinten_07.jpg