08.02.2010 - Orientering

Godt besøkt årsmøte 3. mars

Sesongavslutningen for tur-o, som var en felles sammenkomst for OIF og OIL, hadde litt mindre oppmøte enn det har vært de siste årene. Men de frammøtte fikk en hyggelig kveld i Ulvåshytta med premieutdeling, o-bingo og kaffeservering.

Under det etterfølgende årsmøtet til o-avdelingen var 14 personer tilstede. Møtet ble greit og raskt avviklet, uten noen innkomne saker til behandling.

 Tulipaner.jpg                                            

Møtet ble avsluttet med at Thor Isdahl og Aud Kalvø, som begge gikk ut av styret, fikk sine velfortjente blomster for lang og god jobbing innen o-avdelingen.


Årsberetning og møtereferatet blir lagt ut under "Møtereferat".