15.08.2007 - Orientering

Karusell - løpet 15. august ble annulert

Dagens Orkla / Gaula karusell som ble arrangert av OIF fra Ulvåsen, ble en arrangørtabbe, og derfor valgte juryen å annulere hele løpet. Grunnen var at to av postene var feil plassert og to andre litt unøyaktige, noe som medførte at flere løyper ble berørt.
Arrangøren beklager det inntrufne både ovenfor de andre lagene og alle de løperne som hadde tatt turen til Ulvåsen.
På grunn av annuleringen blir nytt løp arrangert onsdag 29. august, også da fra Ulvåsen.