20.06.2008 - Orientering

Klubbmesterskapet 19. juni

Torsdagens klubbmesterskap ble en bløt fornøyelse i den tildels tette vegetasjonen rundt Metliåsen. Arne Grønset hadde lagt løyper som viste seg å gi ganske store utfordringer, særlig på grunn av noen gjennvokste hogstfelt. Deltakelsen var brukbar med totalt 29 løpere, (OIF 16 stk. og Børsa 13 stk.), men begge klubbene sliter med dårlig rekruttering.
Beste løpstider hadde Heidi Flå (2 km), Ola Unsgård (3 km) og Johan Riseth Hammer (5 km). Se resultatbørsen for komplett liste.