10.11.2020 - Orientering

Sesongavslutning orientering 2020

2020 stolpejakt tur o2.png 940x510 q85 crop smart subsampling 2

O-avdelingen hadde avslutning onsdag 4. november.

Rundt 20 personer var samlet i Flerbrukshuset for å markere slutten på årets O-sesong. Tur-O, Stolpejakten og klubbmesterskapet i orientering ble oppsummert. Premieringer til vinnere og deltagere ble gjennomført. Jan Egil Ruud informerte ledet oss gjennom og informerte godt om årets Tur-O og Stolpejakt. I tillegg ble klubbmestere i orientering hedret av Anders Solstad.

Tur-O: Litt skuffende var det i år litt færre innleverte kort. 77 mot fjorårets 83 er ikke en utvikling vi ønsker. Nytt av året var også en sammenspleising av Tur-O poster og Stolpejakt-stolper hvor i alt 20 av disse var spleiset sammen. Likevel fikk vi ikke en økt deltagelse på de reine Tur-O postene. 13 barn født 2008 eller senere ble hedret med gavekort for sine deltagelser.

Til neste år fortsetter Tur-O med 70 nye poster fordelt i Ulvåsen, Knyken-kartet og fjellposter rundt Omnsfjellet. Tur-O blir også mer og mer digitalisert gjennom registrering og kjøp av kart på www.turorientering.no. Det vil også trolig komme en app hvor poster kan registreres. Vi vil samtidig fortsette med bruk av tradisjonelle kort og konvolutter med kart. Bokstavkoder vil også bli brukt i fremtiden, spesielt med tanke på smittevern.

3 gavekort gitt av Orkla Sparebank ble i år trekt ut til Heidi Flå (kr 250), Åshild Askim (kr 250) og Kasper Groven (kr 500). Tusen takk til Orkla Sparebank for sponsing av premier.

Stolpejakten 2020: Dette er fortsatt en gedigen suksess som vi i avdelingen er svært stolte over. I år ble det utplassert hele 117 stolper som stod ute fra 15/5 til 5/10. Det var hele 2457 registrerte stolpejegere og fantastiske 101296 registeret besøk på stolpene. 83 personer besøkte alle 117 stolpene. Flere stolper i Orklaparken langs elva hadde over 2700 besøk hver. 

Vi vil fortsette med Stolpejakt neste år også. Det vil bli noen færre stolper og nye områder vil få besøk. Kartene vil også bli sluppet ut litt gradvis utover sommeren.

Premieringer 2020: Gavekort kr 400 til Hege Hansen, Edel Høen Melås og Petter Kielland-Olsen. Gavekort kr 1000 til Mette Tove Høsten som hadde besøkt alle 117 stolpene. Gavekort kr 1000 til Marit Tevik Dromnes som tok alle stolpene og Tur-O postene som var felles (pilotprosjektet mellom Stolpejakten og Tur-O). Gavekort kr 500 til Marion Betine Sørdahl Richvoldsen som en av de yngre deltagerne født 2002 eller senere.

Stolpejakten er et samarbeid mellom O-avdelingen OIF, Orkland kommune og Orkland Energi.

Klubbmesterskapet 2020: Arne Grønset arrangerte årets klubbmesterskap onsdag 19. august. Samlingsplass var ved Håmannstjønna og gode løyper var lagt i området rundt på Geitryggen-kartet.

Klubbmestre ble Astrid Gangås Berdal, Kari Moa Solstad, Mette Moa, Oddveig Lien, Anders Solstad, Øivind Østeggen og Ola Neraune. Vi gratulerer! 

IMG 2197IMG 2200IMG 2201