24.05.2007 - Orientering

Tambarskjelven lørdag 2. juni

Løpet går fra Ribygda (Eggkleiva), og første start er kl.12.00
Trykk deg inn på innbydelsen hvor det er lenke for online-påmelding (frist onsdag 30. mai).