07.11.2007 - Orientering

Terminlista for 2008

En foreløpig utgave av terminlista fra STOK for 2008 finner du her.
Det kan fortsatt komme endringer, men det aller meste er på plass.
OIF skal arrangere Tambarskjelven lørdag 31. mai, og da håper vi å kunne ta i bruk det nye kartet over Geitryggen med samlingsplass på Oksbåsen.