28.04.2021 - Orientering

Terminliste 2021

O flagg4

Foreløpig terminliste legges nå ut...

med forbehold om at visse endringer kan og vil komme. Først og fremst er det retningslinjer når det gjelder smittevern vi må ta hensyn til. Det kan godt være at deltagere fra Orkland og Børsa ikke kan møtes og starte til samme tid. Antall deltagere må vi også ta hensyn til. Dette vil vi komme med nærmere info om.

Det er også for tiden en god del snø i marka som gjør spesielt de første løpene usikre. Børsa har allerede avlyst og flyttet første løp som tradisjon tro var planlagt til 1. mai. Forholdene tillater dessverre ikke orientering i planlagt område så tidlig.

Det planlagte løpet 5. mai henger også i en tynn tråd..., vi skal prøve å informere så snart det er klart. Både her på hjemmesiden, Facebook: O-venner Børsa IL/Buvik/OIF og Spond.

Det kan også komme til flere løp på mer eller mindre kort varsel.

 

Terminliste2021.pdf