22.05.2020 - Orientering

Terminliste 2020

VVR 20LOGO liten

Her ligger årets foreløpige terminliste.

Det kommer trolig endringer og tilleggsløp.

Terminliste2020.xlsx