20.01.2016 - Orientering

Sammenkomst Tur-o

Sammenkomst Tur o

Sammenkomst for alle tur-o deltakere i Ulvåshytta torsdag 11. februar 2016 kl. 18.00

Invitasjon.

I 2015 ble det solgt 87 konvolutter og 59 ekstra klippekort, til sammen 146.
Dette er en økning på 11 deltakere i forhold til året før, men fortsatt er det mange som ikke leverer kort for registrering etter avsluttet sesong. Bare 66 kort er registrert, men av disse er det gledelig med 9 nyregistreringer.

Registrerte deltakere.

Fra nyheten for sesongen 2015, Grønne turer på Evjen og Grøtte, ble det registrert kort / klipp av 25 deltakere ved Evjen og 45 ved Grøtte. Men også for dette tiltaket er det mange som ikke har registrert sin deltakelse, for av kart og beskrivelser på  Evjen er det registrert hele 66 nedlastninger fra nettsiden.

Oppfordringen fra o-avdelingen er at flest mulig registrerer sin deltakelse.