16.05.2007 - Orientering

Sesongen 2007


Tur-o postene er nå satt ut i terrenget og konvoluttene er i salg. Som tidligere år er dette et samarbeid mellom Orkanger IF og Ordal IL hvor det totalt er 70 poster, og disse fordeler seg med 30 i Ulvåsmarka (utgangspunkt Ulvåsen og Rødåsen), 30 i Knykenmarka (utgangspunkt Knyken, Metliåsen og Sika) og 10 poster på fjellkartet over Grønlikammen og Svartfjellet (utgangspunkt Songlia).
Konvolutter med nødvendig materiell er å få kjøt hos G-sport (OTI), Sport-1 (Domus) og på bensinstasjonen Best på Fannrem.
Postene blir stående ute til i slutten av september, og alle deltakerne oppfordres til å levere inn sine klippekort for registrering etter endt sesong selv om de ikke besøker alle postene.
O-folket vil oppfordre både unge og eldre til å komme seg ut i marka, og spesielt anbefales fjell-postene hvor det er veldig fin utsikt.
God tur og lykke til med post- søkingen.

OBS: Grunnet dårlig værforhold blir ikke fjell-postene satt ut før i slutten av mai.

Sesongen er avsluttet og antall registrerte klippekort fra Ulvåsmarka og Grønlikammen / Svartfjellet er 70 stk. Av disse var det 42 stk. som hadde vært på "fjell-postene". Dette betyr at vi også i år hadde en liten nedgang i antall innleverte kort, og at det var få nye tur-o løpere.
Liste over årets deltakere finner du her.