20.05.2013 - Orientering

Tur - o 2013

logo20turo1

Sesongstart for tur-o markeres med Finn-frem-dagen i Ulvåsen 26. mai kl. 12.00.

Der vil det foruten en kort orienteringsløype, med veiledning for de som føler behov, bli forskjellige aktiviteter som natursti, tauklatring m.m.
Salg av tur-o konvolutter.

Servering av "godsaker" blir det også både til barn og voksne.

Som vanlig blir det satt ut 70 tur-o poster også denne sesongen, og disse er fordelt på følgende områder: 
Ulvåsmarka, utgangspunkt fra Ulvåshytta (10 poster).
Geitryggen, utgangspunkt fra Spjøtlia-området ovenfor Kvåles kro i Lauvåsen (10 poster), og fra Lomtjønna ved Fv 470 mellom Fannrem og Skaun (10 poster).
Knyken, utgangspunkt fra E 39 ved Sika (15 poster), og utgangspunkt skogsbilveien fra Fagerholtet (15 poster). Tar her av hovedveien mellom Knyken og Sølberget.
Kneppfjellet, utgangspunkt fra Blomlia (10 poster). Tar av Fv 714 ved Stokkhaugen (Gangåsvatnet), og kjører veien innerst i Dorodalen. Postene kan også tas med utgangspunkt Bjørkøybekk ved E39 på Høgkjølen.
NB: Postene på Kneppfjellet er satt ut i dag, torsdag 30. mai.


Konvolutter med kart og postbeskrivelser fås kjøpt på følgende steder fra 25. mai.
Sport 1, Amfi Orkanger
G-sport, OTI-senteret Orkanger
Best, Fannrem

Postene står ute til 22. september, bortsett fra de på Kneppfjellet som bare står til 1. september.

Husk å levere klippekortet for registrering etter sesongslutt (se kortene).
De som da har besøkt 35 poster eller flere blir med i trekning av 3 gavekort fra Orkdal Sparebank.