13.06.2015 - Orientering

Utvidet Tur - o tilbud i 2015.

Tur o logo

Tur-o sesongen er i gang.

  Årets konvolutter er nå i salg og postene er fordelt på 4 kart: Ulvåshytta,
  Geitryggen, Knyken og Jamtfjellet. Til sammen 70 poster er satt ut i terrenget.
  Konvoluttene selges på G-sport Oti, Sport1 Amfi og Best Fannrem for 200 kr.

  Postene kan tas i ditt eget tempo og i den rekkefølge du selv bestemmer, og de
  står ute til høstjakta starter.

  Bildet er fra toppen på Jamtfjellet.

 

  Nytt i år er to enkle løyper, GRØNNE TURER på nærmiljøkartene
  ved Evjen og Grøtte skole.
  Her er det stolper med merking som er postmarkeringen.  
  Gratis kart, registreringskort og litt info lastes ned her.  

Bildene viser stolper med postnummer og kode-skilt på toppen.

2. pinsedag arrangeres FINN-FRAM-DAGEN ved Ulvåshytta. Her blir det ei enkel orienteringsløype og litt undervisning i bruk av kart og kompass for nybegynnere. Natursti og vafler hører også med.

Ettersom det er Friluftlivets år, håper vi på ekstra stor oppslutning om Finn-fram-dagen denne gang.
Start fra kl. 13.00