25.03.2011 - Ski

Buss til Rensfjellrennet. Siste oppdatering

2648.jpg

Her finner du alt av ifo angående buss til Rensfjellrennet lørdag 26. mars.

Rennet går i år fra Selbu til Støren. Tilbudet gjelder transport til start, samt transport av baggasje til mål og henting etter premieutdeling på Støren.

To personer har meldt frafall på rennet. Det medfører at vi må høyne prisen fra kr 360,- til kr 420,-.  Pris pr person blir kr 420,- som betales ved påstigning. Husk å ta med nøyaktig beløp. Hvis det kommer til nye passasjerer i løpet av kvelden vil prisen synke igjen. Vi kjører fra Orkanger Skyss-stasjon lørdag kl 06.30.

Følgende er påmeldt til bussen:

Runar Flønes, Thomas N. Pedersen, Roger Monsø, Rolf Wærnes, Arild Wærnes, Randi W. Bartnes, Martin W. Bartnes, Åge Berg, Ola Kristian Berg, Inge Valseth, Eivind Sæther, Tore Sandvik, Terje Sørensen, Jan Røvik, Arvid Wahl, Øyvind Halvorsen, Thor Halvorsen. Johan R. Hammer.

 Tilbudet gjelder ikke bare for deltakere fra OIF, men for alle interesserte.

Påmelding sendes jonasapp@online.no