06.02.2012 - Ski

Johan Evjens Minnerenn 2012

3012.jpg

JOHAN EVJENS MINNERENN – SØNDAG 12. FEBRUAR 2012


Orkanger IF ønsker deg velkommen til Johan Evjens Minnerenn. Deltakerne kan velge mellom turrenn-, mosjons- og trimklasse.
Skiavdelinga ønsker å gi alle orkdalinger så fine skiforhold som mulig i Ulvåsmarka. Ved å delta i Minnerennet, bidrar du til at skiavdelinga får mulighet til å kjøre opp gode spor så ofte som mulig.

Nyheter i 2012! 
Delta i trekningen av en hvilestol m/krakk til en verdi av kr. 9000,-. Premien er gitt av Møbelringen Orkanger. (Gjelder alle deltagere over 15 år – uansett klasse).
Premier til samtlige deltakere i turrennklassene.

Turrennklasse (konkurranseklasse)
Løypa er 27 km lang og går i lettkupert, åpent skogs- og myrterreng.

l__ypetrasee_minnerenn.png
Klasseinndeling: 17-18år, 19-20år, 21-35år, 36-45år, 46-55år, 56-65år, 66-75år og 75 år og eldre for begge kjønn.  

Online påmelding via Min Idrett/terminlista,
eller til Morten Holseth, 7310 Gjølme,
E-post: skirenn@orkanger-if.no Tlf. 48 35 11 00
Bankgironr. 4270 32 23979.
Påmelding innen fredag 10. februar.
Etteranmelding godtas inntil 45 min. før start.
Trimklasse: Påmelding ved start.

Mere informasjon finner du her>>

Bilde_front_Johan_Evjen.jpg