17.05.2005 - Ski

OIF SKI stiller 2 lag i Tunnelstafetten 22.05.2005

OIF SKI "SENIOR" (LAG II)

Etappe Navn Lengde m
1 Olav Rostad 3250
2 Knut Over Hellandsjø 7150
3

Trygve Dybdahl

7150
4

Henning Andersen

3250
5

Nils Arne Sletvold

1000
6

Ivar Nerhoel

5300
7 Tormod Løkken 2800
8

Aage Stenseth

2800
9 Pål Ove Lilleberg 5300
10 Daniel Tangvik 1000

Reserve:

1 Ann Karin Evjen

OIF SKI "JUNIOR" (LAG I)

Etappe Navn

Lengde  m

1 Lasse Ødegård

3250

2 Ole Andreas Opphaug

7150

3 Runar Flønes 7150
4 Rut Appelkvist 3250
5 Astrid Ustad 1000
6 Emil Solemsløkk Lynum 5300
7 Åshild Fossum 2800
8 Kristin Holseth 2800
9 Marius Evjen 5300
10 Vidar Flønes 1000
Reserve:

For løypebeskrivelse og starttider sjekk: www.vegfestivalen.no

INFO TIL SENIORLAGET(LAG II):

Oppmøtetidspunkt: Kl 1215 ved Prix BØRSA Laglederen henter ut startnumrene kl 12 ved Prixen i Børsa.

NB starten i Børsa er kl 1300. 

Forventet slutttid ca 3- 3,4 timer

Vi tar sikte på å kjøre to biler fra Børsa med løperne, en i hver retning. De som løper fra hhv Orkanger og Øysand, dvs etappe 3 og 8 kjører ut og de som løper til hhv Orkanger og Øysand, dvs etappe 2 og 7 kjører tilbake og plukker opp. Nærmer info vil komme.

NB Det vil ikke være anledning til å benytte nye E39 til motortransport, sykkel kan benyttes. Flere opplysninger vil komme ......

INFO TIL JUNIORLAGET (LAG I):

Dette vil komme fra Runar og Jonas.

Spørsmål kan rettes til ski@orkanger-if.no eller til laglederne Appelqvist på 72482071, Dybdahl på 90108485 eller til Runar.