24.04.2010 - Ski

Servicebygg i Ulvåsen!

2331.jpg

Arbeidet med nytt servicebygg i Ulvåsen er startet!

gammelgarasje.jpg

Riving av gammelgarasjen - Olavsbu, skal skje i uke 17. Planen er å "få reist" nybygget før sommerferien.
Innredningsarbeid vil hovedsaklig bli gjort utover høsten.

Den gamle garasjen begynte å bli i dårlig forfatning og var for liten for den nye løypemaskina.

Arbeidet ledes av en byggekomite bestående av følgende:

- Ingebrigt Ustad
- Olav Jønsberg
- Svein Lorentzen
- Atle Wormdal

Byggekomiteen håper folk som blir spurt om å være med på dugnad er postive og deltar når det trengs ei håndsrekning !