19.12.2010 - Ski

SKILISENS - NY ORDNING FRA 2011.

Skiforbubdet har innført ny ordning angående skilisensen for denne sesongen. For alle over 25 år vil engangslisensen øke, og i tillegg er det påbudt å løse lisens for dere som også deltar i trimklassen i turrenn. Det vil si at for dere over 25 år, og som deltar i flere enn 2 turrenn, vil det lønne seg å løse årslisens. Årslisens kan løses via Min Idrett, eller du kan kontakte skiavdelinga for hjelp til å betale lisensen.

Les alt om den nye lisensordningen her: