07.12.2016 - Ski

INNBYDELSE STRINDHEIMSTAFETTEN

INNBYDELSE STRINDHEIMSTAFETTEN

KM STAFETT SØR TRØNDELAG SKIKRETS 31. Desember Granåsen Skiarena

KLASSER:

Menn senior 3*10 km start kl 11.00

Menn jr/veteran 3 * 5 km start kl 11.05

Kvinner sen/jr 3 * 5 km start kl 11.07

Gutter 15-16 år 3 * 3 km start kl 12.45

Gutter 13-14 år 3 * 3 km start kl 12.48

Jenter 15-16 år 3 * 3 km start kl 13.15

 Jenter 13-14 år 3 * 3 km start kl 13.17

Gutter 11 -12 år 3 * 2 km start kl 13.40 (ikke KM stafett)

Jenter 11 –12 år 3 * 2 km start kl 13.42 (ikke KM stafett)

*Endringer av starttider og løypelengder kan forekomme

*Det vises til NSFs reglement vedr bruk av yngre løpere i seniorklassene

STILART 1.Etappe klassisk 2. og 3. etappe fristil

*Endring av stilart for 1. etappe kan forekomme avhengig av snøforhold

 STARTKONTIGENT

Senior kr 390.- pr lag

Junior kr 345.- pr lag

Jenter/Gutter kr 300.- pr lag

*Påmeldingen er ikke gyldig før startkontigent er betalt

*Etteranmelding :tillegg kr 100.- pr lag

PÅMELDING Gjøres på www.minidrett.no. Mixlag sender påmelding til: jorn.bakken@broadpark.no. Betaling ved uthenting av startnummer

*Påmeldingen er ikke gyldig før startkontigent er betalt

*Etteranmelding: tillegg kr 100.- pr lag

STARTLISENS Lagene er ansvarlige for at løperne har gyldig startlisens

BRIKKER Det benyttes brikker for alle klasser. Den som ikke har egen brikke kan leie av arrangøren for kr 50.-

Klasse 11 og 12 år leier brikke gratis

RENNKONTOR

 Rennkontor på kretskontoret i Granåsen Rennkontoret er åpent fra kl 09.00 STARTNUMMER/LAGOPPSTILLING

Startnummer utdeles på rennkontoret fra kl 09.00 Lagoppstilling leveres rennkontoret senest 1 time før start

PREMIEUTDELING

Fortløpende klassevis premieutdeling ved stadion etter rennet

Rennleder Tor Taksgaard taksgaar@online.no

TD Erik Andresen erik.andresen@skiforbundet.no