13.01.2006 - Svømming

Kurstilbud Vår 2006

Nybegynneropplæring på Grøtte
For ikke svømmedyktige med høyde over 95 cm.
Onsdager fra 25.01.
5-7 år   kl. 17.30 – 18.30
Fra 8 år  kl. 18.30 – 19.30

Kurset går over 10 kvelder.
Kursavgift: Kr. 400,- (søsken halv pris)
Kurset følger Norges Svømmeforbund`s kursopplegg med ferdighetsmerker.
Kurset har som formål å lære barna trygghet i vannet
samt grunnleggende svømmeferdigheter.

Videregående Svømmeopplæring på Orkanger
For alle svømmedyktige eller bestått merket selungen fra nybegynnerkurset.
Mandager fra 06.02.
For deltakere  t.o.m. 10 år  kl. 17.30-18-30
For deltakere f.o.m. 11 år  kl. 18.30-19.30

Kurset går over 10 kvelder. Kursavgift: Kr. 600,- (søsken halv pris).

Svømmetrening på Orkanger
Tilbud til svømmedyktig ungdom f.o.m. 14 år
Torsdager fra  09.02  kl. 17.00-18.00 og 18.00-19.00
Treningsavgift : Kr. 850,- våren 2006.

For alle svømmekurs kan intern omplassering av deltakere bli aktuelt.
Påmelding til Lisa Aldèn mellom kl. 17.00 – 20.00 tlf. 72489303/mob. 98691547

Baby- og småbarnsvømming i sjukehusbassenget lørdager.
Babyer 0-2 år   kl. 09.30 – 10.30
Småbarn  2-5 år kl. 10.30 – 11.30
(NB! Bassenget holder stengt første lørdag i hver mnd.)
For spørsmål: Ring Mona Hansen 72486393.

Billettpris kr 80,- Klippekort 5 klipp kr 300,-