13.08.2008 - Svømming

Svømmekurs Vinter 2009

Svømmekurs starter opp igjen i uke 4

Vi har følgende kurs:

Mandag:

17.00-18.00  Hval (Vanntilvenning)

Minste alder for hvalkurs er 5 år, men man bør IKKE være under 115cm, grunnet vanndybde, og hvor mye man får ut av opplæringen.

18.00-19.00  Selungen  (Begynnende svømmeopplæring m/teknikk)

Onsdag:

18.30-19.30  Pingvin  (Vannfølese og flyting)

Videre informasjon om påmelding kommer senere.  (Tidligere deltagere vil få epost, og har førsterett med svarfridst.)  Se våre hjemmesider, og i Avisa ST.