04.02.2014 - Turn

Ny annonseplass for kjøp og salg av turnutstyr

Vi flytter annonseringen over til Facebook. Enklere administrasjon - Alle kan legge inn annonser selv. Legg gjerne med et bilde, og husk pris og kontaktinformasjon. Annonsering, kjøp og salg skjer på eget ansvar og følger Facebook sine regler og retningslinjer for publisering.

Husk vanlig NettVett: Opplys aldri personnummer eller kredittkort informasjon på Internett.

Lenke til Facebooksiden her

 

Hilsen styret