02.12.2009 - OIF

Aktivitetslederkurs på Flatåsen

2162.jpg

Sør-Trøndelag Idrettskrets arrangerer aktivitetskederkurs i samarbeid med Flatås IL i januar. Kurset som er på 16 timer er første del av idrettens trenerstige, og deltakerne får kursbevis.

Sted:  Flatås skole Erik Christiansen dømmer fotball
Tid:  Lørdag 23. januar og søndag 24. januar 2010 
Begge dager fra kl 10-18

Les hele invitasjonen her (.doc-fil)

Målet med kurset er å tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som gjør en i stand til å tilrettelegge og gjennomføre trening for barn. Kurset består av både praktiske og teoretiske økter. Det er kursdeltakerne selv som er utøverapparat.

Målgruppe:
Trenere og foreldre i allidrett/idrettsskoler, trenere i alle idretter som arbeider med barn 5-10 år, skole- og SFO-ansatte, andre interesserte.