31.05.2012 - OIF

Arbeider med tennisbanen er i gang!

tennisnett

I dag, 31. mai 2012, inviterte OIF til oppstartmøte for oppgraderinga av tennisbanen i Idrettsparken.

Til stede påmøtet var:
Fra OIF: John Ivar Evjen, Geir Knutzen, Rudolf Larsen
Fra Orkdal Ungdomsråd: Oda Nygård, Astrid Svorkdal
Fra Orkdal AUF: Erika Dalen, Julia Sivertsen, Hedda Larsen Salbu, Atle Olav Songli.

Tema for møtet: Samarbeid mellom OIF og Orkdal Ungdomsråd/AUF om tilrettelegging og tilgang til bruk av tennisbanen.

Rudolf Larsen redegjorde for bakgrunnen, der OIF har søkt Orkdal kommune og Kulturdepartementet om å overta avtalen mellom Orkdal kommune og Orkla Tennisklubb fra 1990 og nødvendige tiltak for å drive tennisbanen videre.
Orkdal kommune har bevilget kr. 50.000 som tilskudd til OIF for å klargjøre banen for bruk av allmennheten. Orkdal Ungdomsråd/AUF har gjennom sitt engasjement sagt seg villig til å samarbeide med OIF ved å delta i dugnad og tilsyn.

Konklusjon på møtet:
1. Det arrangeres felles dugnad tirsdag 05.06. 2012 kl. 17.00 for å demontere nettingen i gjerde rundt banen for å få større effektivitet på nødvendig rydding av kratt.
2. Ungdomsrådet/AUF vil videre stille opp i dugnad for rydding av krattet rundt banen som er påbegynt. (Tidspunkt avtales senere).
3. Det inngås en avtale mellom OIF som driftsansvarlig mellom OIF og Orkdal Ungdomsråd/AUF om drift og tilsyn med anlegget. Partene er enige om at anlegget skal være åpent for allmennheten, men at det må føres tilsyn med bl.a. renhold og ettersyn.