22.08.2009 - OIF

Arbeidet på Nedre Rømme i gang

2030.jpg
Endelig har arbeidet med bygging av nytt lagerbygg på Nedre Rømme starta.

I alle fall har rivinga av de gamle bygningene starta. U løpet av høsten vil de gamle bygningene erstattes av det nye lagerbygget som både OIF, Orkanger VEl og Orkanger Aktivum skal eie og bruke.

Det er Kvatro AS som har fått entreprisen på arbeidet. Deler av rivingsarbeidet er utført av OIF, Orkanger Vel og Orkanger Aktivium som en del av sin egen finansiering av investeringa i bygget.

Stabburet fosvinner.

Nedre Rømme forvandles. Foto: Marit Mjøen

Nedre Rømme forvandles. Foto: Marit Mjøen