17.01.2024 - OIF

Årlig møte

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned av idrettslaget. 

Orkanger IF har grupper med gruppestyrer og i.h.h.t lovnorm for OIF arrangerer hver enkel avdeling selv årlige møter. 

Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet (30.02.2024)

Møtet innkalles av gruppestyret med minst en ukes frist.

 

Det årlige møtet skal:

- Behandle regnskap for avdelingen for 2023

- Behandle gruppens årsberetning for 2023

- Behandle forslag til budsjett for 2024

- Fastsette årlig aktivitetsavgift

- Behandle saker til hovedlaget sitt årsmøte

- Behandle innstilling til styre for kommende år

 

Avdeling Dato Klokkeslett Sted
Ulvåshytta 05.02.24 kl. 18.30 Ulvåshytta
Håndball 12.02.24 kl. 17.00 Flerbrukshuset Idrettsparken
Orientering 13.02.24 kl. 18.30 Klubbhuset Idrettsparken
Turn  29.02.24  kl. 17.30 Flerbrukshuset Idrettsparken 
Svømming 25.02.24  kl. 17.30 Klubbhuset Idrettsparken 
Fotball 29.02.24 kl. 19.00 Flerbrukshuset Idrettsparken