27.03.2009 - OIF

Årsmøte i OIF vedtok nye prosjekt

1880.jpg

Oppussing og utbygging av OIFs klubbhus og bygging av nytt servicebygg ("Olavsbu") i Ulvåsen blir to nye og store prosjekt som er planlagt gjennomført av OIF i 2009.

Årsmøtet 2009Dette ble vedtatt på foreningas årsmøtet onsdag 25. mars. 30 medlemmer var til stede på årsmøtet som ble avviklet i en god og positiv atmosfære. Orkanger IF har 1080 medlemmer ved årsskiftet 2008-2009 og idrettsaktivitet som aldri før. Av lagets medlemmer er ca halvparten aktive barn og unge som deltar i OIFs organiserte idrettsavdelinger.

Valget til hovedstyret gikk etter valgkomiteens innstilling. OIF har en solid økonomi med muligheter for å gjennomføre større prosjekt i løpet av åra som kommer.

Lagets leder Rudolf Larsen loset oss gjennom ei lang sakliste, med blant annet enstemmig vedtak av nye lover for OIF etter retningslinjer fra Norges Idrettsforbund, og ny organisasjonsplan for tillitsvalgte og avdelinger.

OIF-heder

På årsmøtet ble to tillitsvalgte gjennom mange år hedret for arbeidet, og avtakket ettersom de går ut av sine verv i hovedstyret. Det var eks-kasserer Vibece Larsen og eks-styremedlem Else-Britt Evjen. De fikk velfortjent rose og gavekort.

Den største administrative utfordringen de neste ukene blir å få på plass et komplett styre for OIFs fotballavdeling. Fotballstyret mangler folk til fire sentrale verv, blant annet leder. Dette skal løses på forballavdelingas ekstraordinære årsmøte om kort tid.