12.02.2014 - OIF

Årsmøter i OIF-avdelingene og hovedlaget

Det er årsmøtetid i Orkanger Idrettsforening. Årsmøtet i hovedlaget er berammet til 31. mars kl. 19:00 i Klubbhuset.

Her er tidspunktene for alle OIFs avdelingsårsmøter:
12.02:   Turn        Fotballbua 18.30   
12.02:   Svømming    Ulvåshytta 18.30
13.02:   Fotball    Orklahallen 19.00
17.02:   Håndball    Orklahallen 19.00
17.02:   Anlegg    Orklahallen 20.00
24.02:   Ulvåshytta    Ulvåshytta  19.30
24.02:   Ski        Olavsbu  19.30
27.02:   Orientering    Ulvåshytta 19.30
31.03:   Hovedlaget    Klubbhuset 19.00

Forslag til behandling på hovedlagets årsmøte må være styret i hende senest 1. mars.