22.01.2009 - OIF

Avtale om Orkla Fotballklubb revideres

1780.jpg
Orkla FK 3 har søkt om å få representere Orkdal IL for sesongen 2009 og spille sine hjemmekamper på Orkdalsbanken Stadion. Samtidig har Orkanger IF søkt om å få OIF gutter 16 overflyttet til OFK som en prøveordning, foreløpig for sesongen 2009. Saken er drøftet i OIF-styret.

Saken ble behandlet i styremøtet onsdag 21. januar der hovedstyret og styret i OIF fotball var til stede.

Vedtak:
Hovedstyret i OIF kan på prinsippielt grunnlag ikke slutte seg til forslaget om at seniorlaget Orkla FK 3 får representere og spille i OILs drakter for sesongen 2009. Samarbeidsavtalens intensjon bygger klart på at Orkla FK skal representere junior- og seniorfotballen på vegne av Orkdal IL og Orkanger IF. Hvor OFK 3 spiller sine hjemmekamper avgjøres av styret i OFK.

Orkanger IFs søknad om en prøveordning for G16-laget for sesongen 2009, er en invitt til et utvidet samarbeid mellom klubbene og hovedstyret i OIF bekrefter sitt tidligere vedtak om dette fra styremøte 19.11.2008. Dette må skje gjennom en egen avtale.

VEDTAK. Enstemmig vedtatt.

Bakgrunn for saken:

OIFs hovedstyre vedtok i møte 19.11.2008: OIF G 16-lag overføres til Orkla FK sesongen 2009. Dette er et prøveprosjekt med ett års varighet og opphører dersom ikke annet bestemmes. Det forutsettes at OIL og Orkla FK godkjenner ordningen, eller at OIL overfører sitt G 16-lag til Orkla FK. Det utarbeides en samarbeidsavtale for prosjektet.

Styret i Orkla FK behandlet søknadene i styremøte desember søknadene fra Orkla FK 3 og OIF G 16-lag med følgende vedtak (ifølge mail av 21.12.08): Styret i Orkla FK vil for 2009 gjennomføre en prøveordning slik at dette kan gjennomføres. Etter sesongslutt skal dette evalueres av alle tre klubber og evt. videreføres gjennom en ny avtale mellom klubbene. Før dette gjennomføres så må klubbene bli enig om ny Samarbeidsavtale.

I brev av 19.01.09 til styret i Orkla Fk med gjenpart til OIF hvor det meddeles at hovedstyret i OIL har gjort tilsvarende vedtak om prøveordning som vedtatt av styret i OFK, og ”Det forutsettes at Orkanger Idrettsforening støtter forslaget og at det blir en likebehandling mellom OIF og OIL.”