15.12.2008 - OIF

Bane 3 til Idrettsparken!

1728.jpg

Snart er det jul, og noen tror på julenissen. I hvert fall ser det ut til at Lavrans Skuterud og Venstre gjør det. I avisa ”Sør-Trøndelag” 13.12.08 slås det opp at ”Hall på Follo lønnsomt for alle” og i et innlegg inne i avisa skriver Orkdal Venstre og Lavrans Skuterud at ”Hall ved Orkdal vgs vil gje mykje lågare utgifter for idretten”. Her framsettes påstander uten belegg.

Av Rudolf Larsen,
Leder i Orkanger Idrettsforening

Minihåndball i OrklahallenDet vises til leieinntekter for andre haller, men hva viser regnestykket om finans- og bygge- og driftskostnader? At økonomien for Orklahallen og idretten skal bli bedre av at det bygges en ny hall ved Follo faller på sin egen urimelighet. Nei, dette er en omkamp for n’te gang fra Venstre og enkelte andre politikere som undergraver utvikling av Idrettsparken/Orklahallen som regionanlegg for sommeridrett.

At Magne Fossbakk som leder i Orkdal Idrettsråd tar idretten i Orkdal til inntekt for å gå i dialog med Sør-Trøndelag fylkeskommune blir helt feil. Hvem har han spurt? Styret i idrettsrådet pr. mail som hastesak, der alle ikke har hatt anledning til å svare!  Hva med å rette en henvendelse til Orklahallens største leietaker, Orkanger Idrettsforening?

Orkdal kommunestyre gjorde 14.09.2006, sak 63/06 følgende vedtak vedrørende Orklahallen/Gammelhallens framtid: Kommunestyret ønsker å gjennomføre en prosjektering av nye lokaler til erstatning av Gammelhallen. Riving og gjenoppbygging gjennomføres som ett prosjekt. Ny klatrehall som vist i utarbeidet skisseprosjekt innarbeides i planen. Gjennom budsjetter og handlingsplan vil tiltaket bli vurdert og prioritert. Kommunestyret i Orkdal har så langt ikke vist politisk vilje til å følge opp sitt eget vedtak, og Orkanger Idrettsforening har derfor nå søkt kommunen om midler for å få satt i gang et forprosjekt for utbygging av Orklahallen. Dette er også i tråd med ”Visjonsutvalgets” ideer om utvikling av Gammelosen, Idrettsparken, Orklahallen og Nedre Rømme som ble overlevert kommunen 23.09.2008 som et innspill i kommunens planprogram ”Orkdal 2040”. Varaordfører Oddbjørn Bang satt som leder for dette arbeidet.

Debatten om ny bane 3 i tilknytning til Orklahallen er blitt ”sauset sammen med” nødvendig vedlikehold av Orkdal vgs. Follo. At 57 elevplasser innen kjemi og prosess, TIP og handelsfag foreslås flyttet til Meldal vgs. har ingen ting med ny bane tre å gjøre. At Sør-Trøndelag fylkeskommune har latt ”Idrettsbygget” på Follo forfalle, i likhet med hele skoleanlegget, bør ikke være en sak for Orkdal kommune. Her må fylkeskommunen selv ta grep. Som vekstkommune og regionsenter trenger Orkdal en sterk videregående skole. Kommunens rolle er ikke å overta ansvaret for utbygging på vegne av fylkeskommunen, men kan bidra med å tilrettelegge areal for en ny og tidsmessige skole.

Hva med å sette opp en pendelrute mellom Follo og Orklahallen og la elevene få tilgang til en av de beste bane- og hallfasiliteter i Midt-Norge? Økonomisk vil dette være en vinn-vinn-situasjon for både Orkdal vgs. og Orklahallen.

Vi som på frivillig basis er engasjert i idretten generelt og Orkanger Idrettsforening spesielt, begynner å bli mektig lei av kampen mot byråkratiet og politikere med vikarierende motiver som prøver å ta knekken på oss. La oss heller arbeide sammen om å utvikle Idrettsparken og Orklahallen, Nedre Rømme og Gammelosen til å forbli den perlen området er for hele kommunen.

Rudolf Larsen,
leder Orkanger Idrettsforening