05.08.2009 - OIF

Bingo-inntekt til OIF

2007.jpg
Orkanger IF er en av ni medlemsorganisasjoner i Technobingo på Orkanger som får deler av spilloverskuddet. Første halvår er OIFs inntekt 58.582 kroner. Pengene skal brukes til aktivitet i laget gjennom avdelingsstyrene.

Tecnobingo Orkanger - fordeling fra første halvår 2009
I alt 9 foreninger har tillatelse til å spille bingo ved Tecnobingo Orkanger i 2009. Bråttåbjønnj.

Foreningskontakt Inger-Lise Haarberg kommer med følgende orientering:

I alt 9 foreninger har tillatelse til å spille bingo ved Tecnobingo Orkanger i 2009.

Regler om foreningenes andel fremgår av bingoforskriften med endringer fra 01.01.2006. Foreningene skal ha 15 % av netto overskudd fra hovedspillet (vanlig bingospill) og 30 % fra sidespill (loddsalg, bingomaskiner og databingo/lynbingo).

Samlet andel til foreningene for første halvår utgjør kr 537.617,- fordelt med kr 59.735,- pr forening. Klubhuset iIdrettsparken. Foto: Marit MjøenFra foreningenes andel trekkes gebyr for lotteritillatelsen, totalt kr 10.380,-, som fordeles med kr 1.153,- pr forening. Gebyret gjelder for hele året, og det skal således ikke trekkes noe gebyr ved fordelingen for siste halvår.

Hver forening tilgodeses derved med kr 58.582,- for første halvår.

Bingo Entreprenøren AS er entreprenør for bingo med sidespill og Operatøren AS er entreprenør for bingomaskinene. Beløpet er utbetalt med kr 10.855,- fra Bingo Entreprenøren AS og kr 47.727,- fra Operatøren AS til Deres kontonr. 4270.31.26000.
Kulturdepartementet har foreslått at bingoautomater skal forbys fra 01.01.09 og erstattes med andre spilleterminaler fra Norsk OrienteringTipping. Dette vil utvilsomt kunne få betydning for bingoenes inntekter. Dersom forslaget blir en realitet, vil vi utvikle andre elektroniske sidespill ved bingoen.

Inntektsgrunnlaget for disse spillene vil avhenge av hvilke rammebetingelser departementet fastsetter for slike sidespill (databingo). Lotterimyndighetene vil sende forslag til regler om dette ut på høring i løpet av høsten. Vi vil orientere dere om regelendringer, slik at foreningene kan gi innspill i denne prosessen.

Fordeling til foreningene for siste halvår 2009 vil skje medio februar 2010. Vi minner Skileik i Ulvåsen.om at eventuelle endringer i kontaktopplysninger og kontonummer for foreningen må meldes til oss.