12.06.2011 - OIF

Bli med på OIF-opptog lørdag 25. juni kl. 13.00

2757.jpg
OIF skal markere 110-årsjubileet hele uke 25 og lørdag kl. 13.00 skal vi vise oss fram i en oppmars som starter bak AMFI-senteret. Avdelingene oppfordres om å mobilisere alle aktive medlemmer om å delta og møte opp i klubbdrakt! Alle andre medlemmer oppfordres også om å delta i opptoget.

oif.jpgDet er viktig at avdelingene gjør en jobb med fullstendig distribusjon av informasjon, enten via mail eller i papirutgave. Eventuelle aktive som representerer flere avdelinger, vurderes plassert på avdeling med lavest antall aktive, men er selvsagt den enkeltes valg.

Det hadde vært fint med tilbakemelding til Karin Røttereng tlf. 917 21771 eller på mail kroette@online.no eller til Knut Even Wormdal, knutworm@online.no, med ca. antall deltakere. Vi ønsker også at flest mulig passive medlemmer stiller i toget.

Et foreløpig program for Idrettsparken foreslås som følger (dette kan bli endret):

13.00: Avgang for opptog fra Amfi senter.

13.30: Ankomst Idrettsparken

13.35: Velkommen til Idrettsdparkdagen v/Rudolf Larsen

13.40: Turnoppvisning (gjester fra Sverige og Danmark + egne representsanter)

14.00: Mesternes Mester

14.45: Turnoppvisning egne tropper (som ikke skal til Malvik)

15.00: Fotballkamp OIF - Buvik 2

Ved opptoget foreslås følgende oppstilling:

1. Fanebærer

2. Hovedstyret (i overtrekksdrakter)

3. Orkdal skolekorps og Orkdal Janitsjar

4. Avdelingene i alfabetisk rekkefølge (Det blir ordnet med plakater med avdelingens navn. Disse blir utlevert på Amfi senter).

5. Andre medlemmer og sympatisører.

Ved ankomst til Idrettsparrken går vi inn porten ved klubbbhuset med noe avstand mellom avdelingene, slik at speaker kan si litt om aktivteten i hver avdeling.

Toget tar til høyre på løpebanen, krysser hovedbanen langs midtlinja og stiller med front mot publikum, avdelingsvis (dette kjenner turnavdelinga godt til fra turnstevner). Oppstilling blir mot øst eller fjøset, etter hvor vi ønsker publikum. Lokalisering av turnoppvisning og plassering av publikum kommer vi tilbake til.

Ved spørsmål, ta kontakt på mail: Karin Røttereng, kroette@online.no eller til Knut Even Wormdal, knutworm@online.no