28.08.2009 - OIF

Ekstraordinært årsmøte i OIF er UTSATT

2024.jpg

OIFs ekstraordinære årsmøte som var berammet 16. september 2009 er utsatt. Vi kommer tilbake til mer informasjon og ny dato for møtet.