03.04.2009 - OIF

Her er OIFs nye tillitsvalgte

1897.jpg
På årsmøtet i OIF ble hovedstyret valgt, og de nye avdelingsstyrene godkjent.

Her er de nye tillitsvalgte:

Hovedstyret:Rudolf Larsen, OIF-leder
Leder:
Rudolf Larsen Ikke på valg (bildet)

Nestleder:  Ove Aanonsen   Valgt for 2 år   Gjenvalg
Kasserer:  Marte Fossvoll   Valgt for 2 år   Ny
Sekretær:  Knut Even Wormdal   Ikke på valg  
Matr. forv:  Morten Stub    Ikke på valg  
Styremedlem:  Laila Wold Snildal   Valgt for 2 år   Ny
Styremedlem:  Geir Knutzen    Valgt for 2 år   Ny

1. varamedlem: Marit Mjøen     Ikke på valg
2. varamedlem: Atle Olav Sognli   Valgt for 2 år   Gjenvalg
3. varamedlem: Vibece Larsen    Valgt for 2 år   Ny

Utvalg under Hovedstyret:
Protokollkomite: Arne Tungen    Valgt for 1 år  Gjenvalg
Ivar Sognli   Valgt for 1 år  Gjenvalg  

Stikomite:
Leder Andreas Helbæk Valgt for 2 år  Gjennvalg 
Eimund Krokdal  Valgt for 2 år  Gjenvalg  
Thor Isdahl    Valgt for 2 år  Gjennvalg
Arnfinn Sæthre  Valgt for 2 år  Gjennvalg 

Idrettsmerkeutvalg
Britt S. Løkken    Valgt for 1 år  Gjenvalg
Hege Berg   Valgt for 1 år  Gjenvalg

Representanter til årsmøtet i Orkanger Aktivum:  Velges av hovedstyret 

Repr. til idrettsrådet:      Rudolf Larsen

Revisor:  BDO Revico Meder Trøndelag    Gjenvalg for 1 år

Valgkomite:
Leder:  Else-Britt Evjen  
Medlem: Rolf Wærnes   
Medlem: Astrid Opøyen
Varamedlem: Marit Berg

VALG AV AVDELINGSSTYRER FOR ÅRET 2009
Fotballavdelinga
Leder:   Ubesatt
Nestleder:  Roar Syrstad   Ikke på valg 
Sekretær:  Vibeke Alver   Ikke på valg
Kasserer:  Per Inge Slåen   Ikke på valg
Sportslig leder: Ubesatt
Materialforvalter: Geir Hegstad   Valgt for 2 år  Gjenvalg
Arrangement:  Grethe Vullum Valgt for 2 år  Ny
Økonomileder: Ubesatt
Minileder:  Tove E. Larsson  Ikke på valg
Orkla-Cup:  Eystein Løkken  Valgt for 1 år Gjenvalg
         ”   Trygve Dybdahl  Valgt for 1 år Gjenvalg
Baneansvarlig: Ubesatt

Håndballavdelinga
Leder:   Øyvind Togstad  Valgt for 1 år  Gjenvalg 
Sekretær:  Tove Eli Larsson  Ikke på valg  
Kasserer:  Kristine Eker   Valgt for 2 år  Ny
Marked/
økonomileder:  Rune Karlsen   Valgt for 1 år  Gjenvalg
Sportslig leder: Gaute Hoff   Ikke på valg
Teknisk leder:  Sindre Eikli  Ikke på valg
Materialforvalter: Berit Kvåle Valgt for 2 år  Gjenvalg

Turnavdelinga
Leder:   Marit Berg   Ikke på valg
Nestleder:  Hege Berg   Ikke på valg
Sekretær:  Kari Fossvoll   Ikke på valg
Kasserer:  Solveig Kjønli   Ikke på valg  
Sportslig leder: Kristin Bach Halland  Valgt for 2 år  Gjenvalg
Styremedlem:  Heidi Lund   Ikke på valg
Styremedlem:  Siv Monika Kattem  Ikke på valg
Materialforvalter: Marit Figenschau  Valgt for 2 år  Ny

Atletavdelinga
Leder:   Thomas Nordahl Pedersen     Valgt for 2 år  Ny
Nestleder:  Stein Aasbø   Valgt for 2 år  Ny
Kasserer:  Jostein Druglimo  Valgt for 2 år  Gjenvalg
Materialforvalter: Karl Åke Sjølin  Valgt for 2 år  Ny
Styremedlem:  Øystein Solem  Valgt for 2 år  Gjenvalg

Svømmeavdelinga
Leder:   Tor Erik Sørensen  Ikke på valg
Nestleder:  Pia Bæk   Valgt for 2 år  Gjenvalg
Sekretær:  Anne Marit Grønningen Valgt for 2 år  Ny
Kasserer:  Heidi Kristine Holmen Ikke på valg
Trenerrepresentant:    Ingvild Prestmo  Valgt for 2 år  Ny
Leder Babysvøm Anne K. Angvik  Ikke på valg
Foreldrerepresentant: Bjørg Fandrem  Valgt for 2 år  Gjenvalg
Styremedlem:  Richard Wold   Valgt for 2 år  Ny

Skiavdelinga
Leder:   Mona-Iren Hansen  Valgt for 1 år  Ny
Nestleder:  Ole A. Opphaug  Ikke på valg
Kasserer:  Kari Holseth   Ikke på valg
Sekretær:  Pål Ove Lilleberg  Valgt for 2 år  Ny
Styremedlem:  Atle Wormdal   Valgt for 2 år  Gjenvalg
Styremedlem:  Olav Rostad   Valgt for 2 år  Ny
Sportslig leder: Jonas Apelqvist  Valgt for 2 år  Ny

Orienteringsavdelinga
Leder:   Rolf Wærnes   Valgt for 2 år  Gjenvalg
Nestleder:  Ann Karin Evjen  Ikke på valg
Sekretær:  Thor Isdahl   Ikke på valg
Kasserer:  Henny Helbæk  Ikke på valg
Matr.forvalter: Oddveig Lien   Ikke på valg
Leder tur-o.:  Aud Kalvø   Ikke på valg
Styremedlem/VDG: Per Roar Strand  Valgt for 2 år  Gjenvalg
Styremedlem:  Ola Neraune   Ikke på valg
Styremedlem:  Edel Guldseth   Valgt for 2 år  Gjenvalg

Valgkomite:
Andreas Helbæk  Valgt for 2 år  Gjenvalg
Magnar Fandrem  Ikke på valg

Klubbhuset:
Leder:   
Kasserer:  
Styremedlem:  Tove Eli Larsson  Valgt for 2 år  Ny
Styremedlem:  Ole Martin Røhmesmo Ikke på valg
Styremedlem:  Kari Schei   Ikke på valg

Ulvåshytta
Leder:   Stig Mjønes   Ikke på valg
Kasserer:  Eva Akselsen   Valgt for 2 år  Ny
Sekretær:  Anne Løkstad   Valgt for 2 år  Gjenvalg
Styremedlem:  Terje Staveli   Ikke på valg
Styremedlem:  Osvald Eggen   Ikke på valg
Styremedlem:  Jens Olsen   Ikke på valg
Styremedlem:  Iren O. Port   Valgt for 2 år  Ny
Styremedlem:  Arne Ebbesen Valgt for 2 år  Gjenvalg

Valgkomite:
Leder:   Andreas Helbæk  Ikke på valg
Medlem:   Tordis Svensson  Ikke på valg
Medlem:  Ola Fossvoll   Valgt for 2 år  Ny