06.09.2010 - OIF

Hovedstyremøte 8. september

2475.jpg

Hovedstyret i OIF har viktige saker når de møtes onsdag 8. september kl. 19.00 i Klubbhuset.

OIFForeløpig saksliste:

  1. Godkjenning av styreprotokoll  18.08.
  2. Suppleringsvalg klubbhusstyret (fellesmøte med klubbhusstyret)
  3. Friidrettstilbud
  4. Orkla FK
  5. Ref.saker

Vel møtt!

Rudolf