20.09.2010 - OIF

Hovedstyremøte i OIF

2490.jpg

Hovedstyremøte i Orkanger IF 22.09 kl. 19.00 i Klubbhuset.

Foreløpig saksliste:
1. Suppleringsvalg klubbhusstyret (klubbhusstyret er kalt inn til møtet)
2. Forberedelse til ekstraordinært årsmøte 30.09.
3. Ref.saker
4. Eventuelt