14.02.2010 - OIF

Hva med idretten i Orkdal 2040?

2259.jpg
Idretten i visjonsprosjektet Orkdal 2040 var ett av temaene da Orkdal Idrettsråd inviterte til møtet i kveld. Ifølge varaorfører Oddbjørn Bang står det fint lite om idretten i oppdragsdokumentet til prosjektstyret for Orkdal 2040.

Et 20-talls personer hadde møtt fram til kveldens møte der også andre viktige tema var på dagsorden:

  • idrettens integreringsarbeid med hensyn til handikappede ved Terje Roel i Idrettskretsen
  • en pågående reform der moms-kompensasjon for idrettslag er i støpeskeia ved Jorodd Asphjell.

Etter at Bang hadde orientert om prosesen med Orkdal 2040 og hvordan idretten kan tjene på prosjektet, var det flere spørsmål som ble debattert. Blant annet ble Idrettsparken et hett emne. OIF har vært med både i Visjonsutvalget for Idrettsparken og ellers satt Parken på dagsorden. Nå er det opp til alle lag, foreninger og andre interesserte å komme med innspill til formannskapet som tidlig i mars skal utarbeide et høringsutkast til plandokumentet Orkdal 2040.

Idrettsrådets møte i Orkdal Rådhus

Magne Fossbakk

Terje Roel

Idrettsrådet i orkdal

Oddbjørn Bang

Jorodd Asphjell