21.09.2005 - OIF

Hvem blir OIF-medlem nr 1500?

Vi har pr. 21.09.05 1494 medlemmer i OIF og medlemstallet stiger jevnt hele året. Hvem blir medlem nr. 1500? vis det er noen som ønsker å bli medlem, trykk her

Ved innmelding av familiekontingent kan alle på samme adresse/husstand være under en familie. Det er ikke nødvendig å ha samme etternavn.

For barn som er med i OIF sine aktiviteter gjelder kontingent som forsikring.

I flere idretter kreves det at man løser lisens i tillegg når utøverne når en gitt alder.