26.05.2009 - OIF

Idrettsrådets bli-kjent-møte

1951.jpg

Orkdal Idrettsråd inviterer til fellesmøte – 9. juni 2009. Alle lag og foreninger inviteres - sammen med representanter fra idrettskretsen og politisk og administrativ ledelse i kommunen, skriver Idrettsrådets leder Magne Fossbakk i invitasjonsbrevet.

Fossbakk orienterer:

- I idrettsrådets styremøte den 28. april 2009, ble det enighet om å arrangere et felles møte for alle lag og organisasjoner under Orkdal idrettsråd. SamarbeidHensikten med møtet er å bli bedre kjent og få informasjoner om eventuelle prosjekter som er under arbeid/planlegging.

Representanter fra Sør-Trøndelag Idrettskrets vil være tilstede. Administrativ og politisk ledelse fra Orkdal kommune vil bli invitert.

Sakliste:

  1. Idrettsrådets rolle.
  2. Info. fra Sør-Trøndelag Idrettskrets.
  3. Kort informasjon fra de ulike lag (laget, aktivitet, fremtidige planer).
  4. Orkla Fjellsportsklubb presenterer prosjektet ”Ny klatrehall”.
  5. Orkdal idrettslag presenterer prosjektet ”Nye Knyken Skisenter”.

Møtet arrangeres i Orkdal Rådhus, kommunestyresalen tirsdag 9. juni kl. 19.00.