17.05.2010 - OIF

Informasjon fra fotballavdelinga

2380.jpg
- Litt informasjon om hva som er gjort, og hva vi har planer om å gjøre i fotballavdelinga på Orkanger, orienterer Stein Atle Gangås, leder i OIF fotball.

Orkla CupEtter ca 1 måned med nytt fotballstyre, har vi fått gjort en god del for at fotballen i OIF skal vokse og bli et godt tilbud til barna på Orkanger og omeng. Vi har startet oppussing av bygningsmassen, raket og ryddet i parken, fått oversikt over sponsorer etc.

Vi har vært i kontakt med kretsen, og allerede 25 mai kl 19:00 arrangerer vi en barnefotballkveld der alle trenere lagledere og foreldre er velkommen til å delta, noen tema er hvordan å jobbe med barnefotball, holdninger og øvelser både i teori og praksis. Vi har stor mangel på dommere i klubben, derfor vil vi i løpet av sesongen kalle inn alle 13-16 åringer til et dommerkurs, dette for å gi dem forståelse for dommergjerningen, samt at vi håper at enkelte av ungdommene fatter interesse for dette og fortsetter dommerkarrieren etter kurset.

Vi har hatt et møte med trenere og lagledere, der de ytret et ønske om å møtes en gang i måneden for å diskutere saker og ting som angår fotballen i klubben, dette synes vi i styret er et godt tiltak, og derfor har vi blitt enige om at den siste torsdagen i hver måned blir satt av til dette.

Fremover, skal vi fortsette arbeidet med å gjøre klubben atraktiv for barna våre, og alle skal føle seg velkomne i Idrettsparken, vi ønsker at Parken skal bli en møteplass for både unge og gamle.

Vi skal bli best på holdningsarbeid og intergrering av nye spillere i klubben, for at vi skal klare dette, så er vi avhengig av hjelp fra alle som er tilknyttet klubben.

FORELDREVETTREGLER

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

1. Møt opp til kamp og trening - barna ønsker det

2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare dine kjente

3. Oppmuntre i medgang og motgang - ikke gi kritikk!

4. Respekter lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen

5. Se på dommeren som en veileder - respekter avgjørelsene!

6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta - ikke press det

7. Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet

8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr - ikke overdriv

9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør - delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner

10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball - ikke du

11. Vis respekt for andre - ikke røyk på sidelinja

12. Husk at barna gjør som du gjør - ikke som du sier

Leder OIF fotball
Stein Atle Gangås