26.03.2012 - OIF

Informasjonsmøte

OIF ønsker å informere ”naboene” til Idrettsparken i Geilan og Parkveien/J. O. Rømmesmos vei om de arbeidene som igangsettes og hvilke planer vi arbeider med for å utvikle Idrettsparken.

Vi treffes i OIFs klubbhus i Idrettsparken, onsdag 11. April 2012 kl. 19.00.

Hjertelig velkommen!
Styret i Orkanger Idrettsforening