Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 12. mars 2024 på e-post til daglig.leder@orkanger-if.no 

Bruk følgende mal til forslag:  forslagsskjema-til-arsmote-final3.docx

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på hjemmesiden senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Orkanger IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Orkanger IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Orkanger IFs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder Anders Skjøld kontaktes på e-post daglig.leder@orkanger-if.no eller tlf.: 97 50 93 54


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen


Styret i Orkanger IF