28.03.2012 - OIF

John Ivar Evjen ny OIF-leder

OIF5

Onsdag kveld valgte årsmøtet John Ivar Evjen til ny leder etter Rudolf Larsen. - Som å hoppe etter Wirkola, sa den nye OIF-lederen.

Rudolf Larsen har vært OIF-leder i to perioder på tilsammen ti år Det er lenger enn noen annen. Deretter følger Aage Svendgård (seks år) og Agnar Nærvik og Jens Olsen (begge fem år). "Jense" er fortsatt tillitsvalgt i OIF og var blant de ca 30 deltakerne på årsmøtet.

Rudolf fortsetter som første vara i hovedstyret og i prosjektgruppa for nye anlegg i Idrettsparken. Dette er en nøkkelrolle når OIF nå skal bygge ut et friidrettsanlegg med en kostnadsramme på 10,5 millioner kroner.

John Ivar Evjen er ingen nykommer i OIF. John Ivar har vært ute av laget noen år, men ledet atletavdelinga i hele 17 år - fra 1985 til 2002.

Etter å ha fått lederklubbe og nøkkel til postboksen av forgjengeren, takket John Ivar Evjen for tilliten, med blant annet to budskap: Et løfte om å gjøre sitt beste, og et ønske om å gi flest mulig et godt, organisert tilbud blant annet for å holde ungdom unna bruk av dopingmidler.

Flere bilder fra årsmøtet på Orkanger Vel.

Bortsett fra Rudolf Larsen fortsetter hele hovedstyret. En av de første sakene blir å avgi høringsuttalelse til forslaget om ny trase for kraftlinje til Thamshavn. Atle Wormdal og Terje Staveli orienterte medlemmene etter årsmøtet. De mener den foreslåtte traseen er svært uheldig for friluftslivet. Den vil krysse Ulvåsveien tre steder og markaløypa to steder, i tillegg til at den blir synlig fra store deler av det mest brukte turterrenget.

Høringsfristen er 24.april. Søknaden fra Elkem/Salvesen & Thams finner du på NVEs nettsted - se dokumenter nederst.