22.01.2009 - OIF

Kom med kandidater til OIFs hedersbevisninger

1778.jpg
Det nærmer seg årsmøte i OIF. I styremøte onsdag 21. januar var OIFs lange tradisjon med hedersbevisninger på dagsorden. Den skal vi føre videre. I den forbindelse ber hovedstyret om at avdelingsstyrene setter saken på dagsorden. Spesielt ber styret om kandidater til Prestasjonspokalen som skal deles ut i forbindelse med årsmøtet.

OIFI henhold til møteplanen er det avdelingsmøte onsdag 25. februar, hvor alle avdelinger skal delta. Vi ber om at kandidater blir foreslått innen dette møtet, eller senest på avdelingsmøtet 25. februar, for da står denne saken på dagsorden.

Styret oppfordrer avdelingene om å fremme forslag, som i henhold til reglementet skal være skriftlige og begrunnede, på kandidater innen, og senest til avdelingsmøtet 25.02.

OIFs Hederskomite vurderer og innstiller på kandidat(er).

Statuttene for OIFs hedersbevisninger finner du her