04.10.2012 - OIF

Kurs om klubbøkonomi

penger mini

Sør-Trøndelag Idrettskrets og Orkdal idrettsråd i samarbeid med Trondheim Kemnerkontor og Skatt Midt-Norge inviterer til temakveld om idrettens fordeler og regler innen økonomi og regnskap. Kurset holdes i Orklahallens kurslokale i 2.etasje tirsdag 30. oktober, kl. 18.00-19.30.

Påmeldingsfrist er 26. oktober. Avdelingene melder på aktuelle deltakere på denne måten. Målgruppe er ledere og økonomiansvarlige i idrettslag.

Direkte påmelding via www.minidrett.no eller send  e-post til: robert.olsvik@idrettsforbundet.no eller SMS til: 419 00 449.
Les også her www.idrett/sor-trondelag.no

Tema som tas opp er blant annet:

  • Vet dere om alle fordelene idretten har?
  • Usikker på regler om lønnsutbetaling, MVA og skatt?
  • Er klubbens regnskap godt nok for et ettersyn?

Andre tema som det blir fokusert på:

  • Arbeidsgiver: Plikter og oppgaver, beløpsgrenser og rettigheter
  • Forskuddstrekk med opprettelse av skattetrekkskonto og innberetning
  • Forenklet oppgjør
  • Unntak for og innberetning av arbeidsgiveravgift
  • Når driver idrettslaget skattefritt?
  • Når blir det merverdiavgiftsplikt?
  • Vilkår for å motta kompensasjon for betalt MVA

Les hele invitasjonen her