07.11.2008 - OIF

Løype for folket - gi din støtte

1575.jpg

En av OIFs mange viktige oppgaver er å videreutvikle trimtilbudet i Ulvåsmarka og området rundt Ulvåshytta. Moderne løypemaskin er ett av hjeplemidlene i tillegg til stor dugnadsinnsats. Nå er arbeidet med å få finansiert ny løypemaskin i gang - "Løype for folket".

Husky2e.Aksjonen har egen hjemmeside der du finner mer informasjon om arbeidet. Ny maskin koster kr. 1.297.500,-. Finansieringa skjer via kommunalt tilskudd og salg av gammelmaskina(550.000 kr), støtte fra lokalt næringsliv, lokale lag og foreninger og salg av personlige andelsbrev. som koster 300 kr pr stk.

Aksjonskomiteen tar i bruk ulike tiltak for å få finansiert maskina.  Andelsbrev er et av tiltakene. Vi oppfordrer alle som vil til å gi sin støtte til aksjonen til å kjøpe sitt andelsbrev.

På Orkanger vil mange hustander fra tirsdag 18. november få besøk av en andelsselger.

Andelsbrevet kan også bestilles ved bruk av et skjema som du finner på hjemmesiden til Løype for folket .

Den gamle ble solgt for litt over kr. 300.000. Den nye er bestilt og vil være på plass i Ulvåsen i begynnelsen av desember. Maskina er produsert i Italia og er av typen Prinoth Husky.

Ulvåsmarka betyr veldig mye for folk flest, idrettsutøvere og trimmere både på Orkanger og ellers i vår egen kommune, Skaun og regionen:

 • Familievennlige løyper
 • Sosialt ”vi treffes i marka”
 • Friluftsliv for alle
 • Helse, fysisk aktivitet, forebyggende
 • Trivsel og bedre livskvalitet
 • Tilbud til skoler og barnehager
 • Viktig for næringslivet
  Undersøkelse har vist at tilgang til friluftsliv
  er førstevalg når folk flytter og skifter arbeidssted.
 • Trim og trening for alle
 • Trening for aktive idrettsutøvere