10.12.2009 - OIF

Mer bruk av Idrettsparken

2170.jpg

Orkanger barneskole ønsker å innlede samarbeid med Orkla Fotballklubb og Orkanger Idrettsforening om bruk av kunstgressbanen på dagtid. - Kjempefint at Idrettsparken blir brukt! er OIF-leder Rudolf Larsens umiddelbare kommentar!

Fotball på knstgresbanen- Vi på Orkanger barneskole ønsker et samarbeid med Orkla FK og Orkanger Idrettsforening i forbindelse med bruk av kunstgressbanen på dagtid. Vi på skolen håper å kunne inspirere mange kommende fotballspillere gjennom vår undervisning. Det samme gjelder skolefritidsordningen ved skolen. Et godt samarbeid mellom skole og Orkla FK/OIF er et bra grunnlag for å skape positiv aktivitet blant barn og unge på Orkanger.

- Vi ser hvordan kunstgressbanen har bidratt til stor aktivitet hos våre elever på ettermiddagene.

- Vi ønsker å høre hvordan dere stiller dere til at Orkanger barneskole og SFO av og til kan bruke kunstgressbanen på dagtid. Vi tenker ikke fast bruk, men eksempelvis aktivitetsdager/idrettsdager og SFO. Kunstgressbanen på Orkanger er en kjemperessurs for alle på Orkanger. Motsetningen er stor til da undertegnede fikk skutt inn ispigg før treninga, skriver fagleder ved barneskolen Knut Arne Bakke.

Rudolf Larsen svarer følgende:

I samarbeidsavtalen mellom OIF og Orkla FK, pkt. 7 heter det: ”Fordeling av banetid. OIF og OFK skal ha prioritet ved tildeling av banetid, men betydelige leietagere bør tilgodeses av hensyn til inntekter til banen, utleieinntekt. Utenfor utleid banetid og tid nødvendig for vedlikehold og lignende, skal banen være åpen for fri fotballeik.”

Som det framgår av ovenstående er det anledning for skolen å bruke banen på dagtid.

Utleie av banen administreres av Orklahallen, så for ordens skyld er det nødvendig å melde fra om bruken, slik at det ikke kommer i konflikt med avtalt utleie eller pågående vedlikehold.

- Kjempeflott at Idrettsparken blir brukt!, sier Larsen.